کوکوپیت
خانه / تولید کننده پالم پیت | فروش مستقیم کوکوپیت ایرانی شسته شده درجه یک

تولید کننده پالم پیت | فروش مستقیم کوکوپیت ایرانی شسته شده درجه یک

در این فیلم به مقایسه دو نمونه پالم پیت موجود در بازار ایران پرداخته شده است. این محصول از قسمتهایی از نخل خرما به همراه افزودنی های دیگر تولید شده است.